Peamine

Juuraveeb

kvaliteetne õiguskirjandus
tunnustatud asjatundjatelt

Registreeruge
Peamine pilt

Juuraveebis on leitavad enam kui paarkümmend teost

Kohtumenetluse seadustike huvilistele on juurdepääs kriminaalmenetluse seadustiku KrMS ja halduskohtumenetluse seadustiku HKMS kommenteeritud väljaannetele ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride kolmele köitele – TsMS I, TsMS II ja TsMS III.

Ühtlasi saavad tellijad kasutada kommentaare, mille paberväljaanded on läbi müüdud – riigihangete seadus RHS; võlaõigusseaduse esimene köide VÕS I ja kolmas köide VÕS III ning tsiviilseadustiku üldosa seadus TsÜS.

Neile ja teistele teostele saab juurdepääsu tellida Juuraveebis.

Tellige
Raamatud

Oluline info

Värskeimat infot avaldame endiselt Juura Facebookis
E-post: tellimine@juuraveeb.ee