Peamine

Juuraveeb

kvaliteetne õiguskirjandus
tunnustatud asjatundjatelt

Registreeruge
Peamine pilt

Juuraveebis on juuni alguseks leitavad asjaõigusseaduse kommentaaride mõlemad köited – I ja II

Samuti on tellijatele juurdepääs kommentaaridele, mille paberväljaanded on läbi müüdud – riigihangete seadus RHS; võlaõigusseaduse köited VÕS I, VÕS II, VÕS IV; tsiviilkohtumenetluse seadustiku kõik kolm köidet (TsMS I, TsMS II, TsMS III); karistusseadustik KarS; kriminaalmenetluse seadustik KrMS; tsiviilseadustiku üldosa seadus TsÜS.

Neile ja teistele teostele saab juurdepääsu tellida Juuraveebis.

Tellige
Raamatud

Oluline info

Domeenil – www.juura.com – on tehniliselt aegunud veebipood suletud.

Paberväljaannete tellimine on avatud Juuraveebis.
Tellimuse vormistamiseks peab olema registreeritud kasutajakonto.

Värskeimat infot avaldame endiselt Juura Facebookis
E-post: tellimine@juuraveeb.ee